Een label voor kwaliteit

Vandaag is het verzorgen van vrachtvervoer als chauffeur méér dan aan een stuur draaien en op het gaspedaal duwen. Het vereist een zodanig breed spectrum aan specifieke bekwaamheden en persoonlijkheidskenmerken, dat het getuigt van talent wanneer men deze ten volle meester is.

De vrachtwagenpiloot is dan ook een label voor kwaliteit – bevestiging van hoogwaardige expertise.

(U kunt de ondertiteling van YouTube instellen op de taal van uw keuze)